Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Cateringmedewerker B / Front- en backoffice (multitask)

Kenmerken van de referentiefunctie

De cateringmedewerker B / front-/backoffice verricht voor tenminste 50% van de arbeidsduur werkzaamheden conform de referentiefunctie CA.2.1 cateringmedewerker B. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het ontvangen en geven van algemene eenduidige informatie aan gasten, verlenen van eerstelijns-service tijdens het verblijf van gasten. Voorts bedient hij/zij de telefooncentrale en verricht eenduidige administratieve en secretariële werkzaamheden. Ook verricht hij/zij werkzaamheden aan de kassa t.b.v. kleine verkopen (food/non-food). Werkzaamheden hoeven niet locatie gebonden te zijn.

Organisatie

 • Rapporteert aan: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Catering-werkzaamheden
 • verrichten van cateringwerkzaamheden conform de referentiefunctie CA.2.1 cateringmedewerker B.
Bediening telefooncentrale
 • aannemen en doorverbinden van gesprekken met gasten of interne bedrijfsfunctionarissen;
 • registreren van gesprekken waar nodig;
 • verstrekken van algemene informatie, noteren en doorgeven van boodschappen;
 • oproepen van collega’s/functionarissen.
Administratieve ondersteuning
 • verrichten van repro-werkzaamheden (kopiëren, printen, inbinden etc.) conform gespecificeerde opdracht;
 • verzorgen van (een deel van) de uitgaande post (inpakken, frankeren e.d.) en inkomende post (verdelen/ distribueren).
Receptie-serviceverlening
 • ontvangen en inschrijven van gasten (evt. aan de hand van lijsten);
 • uitreiken van toebehoren (badge, documentatie, ge- en verbruiksartikelen etc.) en geven van algemene informatie aan gasten;
 • verlenen van service, zoals doorgeven van boodschappen, klachten e.d.;
 • begeleiden van gasten, afrekenen van verteringen, contant of met bankpas/creditcard.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Staand of zittend en soms plaatsgebonden werken.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod (uitvoering baliefunctie en bedienen van de telefooncentrale).

Resultaatindicatoren: Bediening telefooncentrale

 • adequate reactie;
 • klanttevredenheid;
 • juiste doorverbindingen/ registraties;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden en presentatie).

Resultaatindicatoren: Administratieve ondersteuning

 • aantal fouten in repro (kwaliteit, aantallen);
 • klanttevredenheid;
 • volgens vaste formats;
 • tijdige en juiste verzending/ distributie post.

Resultaatindicatoren: Receptie-serviceverlening

 • klanttevredenheid;
 • correcte en tijdig uitgevoerde verzoeken;
 • aantal fouten facturatie.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Richtlijnen voor het indelen

Als ten minste één resultaatgebied uit de referentiefunctie ‘cateringmedewerker B/front- en backoffice’ voorkomt in de bedrijfsfunctieomschrijving, wordt de bedrijfsfunctie normaliter ingedeeld in functiegroep 3.