Referentiefuncties Contractcatering

Welkom op de interactieve website voor functies binnen de sector Contractcatering. Hier vindt u de informatie en hulpmiddelen om bedrijfsfuncties in te delen in het groepenstelsel van de CAO voor de Contractcateringbranche. Zo kunt u op basis van referentiefuncties uw eigen bedrijfsfunctie samenstellen.

Het Handboek Referentiefuncties Contractcatering is opgesteld in opdracht van werkgevers- en werknemers­organisaties Veneca, FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie. Het dient als hulpmiddel bij het indelen (en beschrijven) van de binnen de sector Contractcatering voorkomende functies. Deze bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in functiegroepen, zoals opgenomen in de CAO voor de Contractcateringbranche.