Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Contact


Voor eerstelijnsvragen kunt u contact opnemen met:

Vakraad voor de Contractcateringbranche
0183 - 619 233
info@stichtingencontractcatering.nl

FNV Horecabond
0900-2391000
info@fnvcatering.nl

CNV Vakmensen
030-7511007
info@cnvvakmensen.nl

De Unie
0345-851851
info@unie.nl

Veneca
0183-626172
veneca@atriumgroep.nl

Voor tweedelijnsvragen en advies van de opstellers van het materiaal:

EVZ organisatie-advies
013 - 4635040
info@evz.nl