Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Cateringmedewerker B / Facility host (multitask)

Kenmerken van de referentiefunctie

De cateringmedewerker B / facility host verricht voor tenminste 50% van de arbeidsduur werkzaamheden conform de referentiefunctie CA.2.1 cateringmedewerker B. Daarnaast is hij/zij enerzijds verantwoordelijk voor de orde, netheid en inrichting van faciliteiten en voorzieningen alsook het controleren op mankementen/tekorten en eenduidig onderhoud hieromtrent. Anderzijds is de functiehouder belast met het begeleiden van en algemene informatie (routes, werking apparatuur etc.) verstrekken aan gasten. Werkzaamheden hoeven niet locatie gebonden te zijn.

Organisatie

 • Rapporteert aan: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Cateringwerkzaamheden
 • verrichten van cateringwerkzaamheden conform de referentiefunctie CA.2.1 cateringmedewerker B.
Informatieverstrekking en begeleiding
 • geven van algemene informatie over de accommodatie alsook de eenduidige werking van technisch ondersteunende apparatuur e.d.;
 • begeleiden van gasten van en naar de gewenste ruimte.
Facilitaire dienstverlening
 • schoonmaken van algemene en sanitaire ruimtes (stofzuigen, dweilen, stoffen, zemen etc.);
 • klaarzetten en nadien opruimen van gebruikte faciliteiten/voorzieningen, afvoeren van afval e.d.;
 • verzorgen van kamerplanten (water geven, dood blad verwijderen etc.);
 • verrichten van repro-werkzaamheden (kopiëren, printen, inbinden etc.) conform gespecificeerde opdracht;
 • ordenen van inventaris volgens gewenste opstelling/ indeling, gereed zetten van zalen, uitvoeren van kleinschalige interne verhuizingen;
 • intern aanvullen/distribueren van kantoorartikelen/-verbruiken conform opgegeven ijzeren voorraden o.b.v. beschikbare centrale voorraden.
Technische hand- en spandiensten
 • visueel controleren van utiliteiten/voorzieningen, signaleren van mankementen/tekorten, doorgeven aan betreffende collega;
 • uitvoeren van eenduidige technische handelingen, zoals het verwisselen van kapotte lampen;
 • uitvoeren van eenduidig onderhoud aan buitenterreinen (bladruimen, sneeuwschuiven, vegen etc.).

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning als gevolg van het tillen/verplaatsen van materialen, meubilair, en het hanteren van handgereedschappen.
 • Lopend en staand werken, soms op trappen/ladders.
 • Soms hinder van temperatuur/weersomstandigheden (bij buiten werken).
 • Kans op letsel als gevolg van vallen vanaf ladder of bij gebruik van gereedschap.

Resultaatindicatoren: Informatieverstrekking en begeleiding

 • klanttevredenheid;
 • actualiteit en juistheid informatie.

Resultaatindicatoren: Facilitaire dienstverlening

 • volgens schema en instructies;
 • net- en ordelijkheid openbare ruimtes;
 • gasttevredenheid (aantal onvolkomenheden/klachten);
 • aantal fouten in repro (kwaliteit, aantallen).

Resultaatindicatoren: Technische hand- en spandiensten

 • tijdige en juiste constatering en opvolging onvolkomenheden;
 • snelheid van reageren in acute situaties;
 • tijdigheid van de oplossing;
 • gasttevredenheid.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Richtlijnen voor het indelen

Als ten minste één resultaatgebied uit de referentiefunctie ‘cateringmedewerker B/facility host’ vervalt in de bedrijfsfunctieomschrijving, wordt de bedrijfsfunctie normaliter ingedeeld in functiegroep 2.