Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Systeembeheerder

Kenmerken van de referentiefunctie

- Beheren van de infrastructuur, bestaande uit een middelgroot intern netwerk met daarop aangesloten een server, tientallen PC's en printers, en (eventuele) additionele apparatuur voor de aansluiting van externe dataverbindingen, inleesstations voor barcodes e.d.;
- zorg dragen voor het correct functioneren en voor de beveiliging van deze hardware-infrastructuur en voor de beschikbaarheid van de daarop operationele programmatuur, w.o. standaard-kantoorprogrammatuur (tekstverwerking, spreadsheet), op individuele PC's geïnstalleerd;
- adviseren en ondersteunen van gebruikers bij het gebruik daarvan, v.w.b. de gangbare functies.

Organisatie

 • Rapporteert aan: leidinggevende van een afdeling.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Correct functionerende infrastructuur om informatieverwerkende processen ongestoord te kunnen laten verlopen.
 • controleren van de dagelijkse systeemregistraties, signaleren van hard- of software-problemen en van vollopende opslagmedia of bestanden;
 • uitvoeren van herstelhandelingen, aanpassen van besturingsparameters van systemen, reorganiseren van bestanden;
 • uitzoeken van de oorzaak van storingen, nemen van maatregelen om problemen te omzeilen, inschakelen van leveranciers/derden om grotere problemen op te lossen;
 • op peil houden van voorraden gebruiksmaterialen, uitgeven van materialen;
 • uitvoeren van de dagelijkse back-up, zo nodig terugzetten van bestanden.
Goed onderhouden infrastructuur en de erop werkzame apparatuur en besturings-programmatuur.
 • installeren en configureren van PC's en standaard-kantoorprogrammatuur;
 • uitvoeren van preventief onderhoud en eerstelijns reparaties aan hardware, herinstalleren van software;
 • toekennen en inbrengen van passwords en toegangspermissies voor individuele gebruikers, volgens richtlijnen of aanwijzingen van afdelingsleiding;
 • installeren en testen van uitbreidingen en van nieuwe software-releases;
 • signaleren van wenselijke aanpassingen/uitbreidingen van de infrastructuur, uit capaciteits- of betrouwbaarheidsoverwegingen; adviseren van de leiding hierover.
Adequate ondersteuning van gebruikers van de infrastructuur.
 • trainen en opleiden van gebruikers (presentaties, instructiebijeenkomsten), in ontvangst nemen en registreren van storings- of probleemmeldingen;
 • geven van aanwijzingen voor het oplossen of vermijden van bekende problemen, zo nodig navraag doen bij externe leverancier;
 • regelen en bewaken van probleemoplossing of reparatie door derden;
 • adviseren en assisteren van gebruikers bij het inrichten van en werken met standaard-kantoorprogrammatuur.
Heldere en up-to-date procedures en documentatie.
 • vastleggen van procedures en instructies voor het gebruik van de geautomatiseerde systemen en programmatuur;
 • beheren en actueel houden van systeemdocumentatie en andere relevante gegevens.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • beheren en onderhouden van de telefooncentrale en andere communicatiemiddelen;
 • behandelen van aanvragen voor aanschaf en uitbreiding van apparatuur/programmatuur;
 • voorbereiden van onderhoudscontracten met derden.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerkzaamheden.

Kennis en ervaring

 • Bespreken van technische problemen met externe deskundigen. Uitleggen van het gebruik van apparatuur en programmatuur aan gebruikers.
 • Bedienen van computersystemen (vnl. toetsenborden) en hanteren van handgereedschappen bij het aansluiten of repareren van apparatuur.
 • Accuraat werken bij het opsporen van storingsoorzaken en het installeren of vervangen van hard- en software. Alert zijn op bijzonderheden in informatieverwerkende processen.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “systeembeheerder” komt voor bij de middelgrote inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Medewerker automatisering
- Medewerker ICT-beheer
- System manager

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 7.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het beheer van een kleine configuratie met overzichtelijke problemen (via standaardprocedures af te wikkelen) *,
en
het ontbreken van de gebruikersondersteuning *, dan indeling in groep 6.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het technisch uitwerken van infrastructuuruitbreidingen, programmatuurselectie en leverancierskeuze *,
óf
het functionele beheer van een grote infrastructuur, met daarop programmatuur voor integrale productiebesturing *, dan indeling in groep 8.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.