Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Stafmedewerker Quality Assurance (QA)

Kenmerken van de referentiefunctie

- Ontwikkelen van het lokale kwaliteitssysteem (als detaillering van een overkoepelend algemeen kwaliteitssysteem) en van de implementatie en opvolging ervan.

Organisatie

 • Rapporteert aan: algemeen directeur of een afdelingsmanager.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Voor de vestiging op maat gemaakt geïmplementeerd kwaliteitssysteem.
 • opzetten van het kwaliteitssysteem en de bijbehorende meetsystemen, deze bespreken/ toetsen met internen en voorleggen aan de leiding ter goedkeuring;
 • uitwerken van het systeem in richtlijnen/procedures voor medewerkers, te hanteren formulieren, verwerkingswijze in het geautomatiseerde systeem e.d.;
 • begeleiden van medewerkers bij de invoering van het systeem;
 • ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor medewerkers, i.s.m. de bedrijfstrainer.
Een volgens het kwaliteitssysteem werkend productieproces.
 • uitvoeren van interne kwaliteitsaudits, (laten) uitvoeren van bacteriologisch onderzoek; signaleren van afwijkingen/problemen;
 • analyseren en rapporteren van resultaten aan het (operationele) management;
 • nemen van beslissingen bij afwijkingen m.b.t. hygiëne en gevaren t.a.v. de voedselveiligheid;
 • adviseren (gevraagd en ongevraagd) van het management m.b.t. kwaliteitszorg en hygiëne; doen van voorstellen voor verbetering/aanpassing; uitwerken en implementeren van deze voorstellen;
 • adviseren, informeren en begeleiden van medewerkers m.b.t. het bereiken van de vereiste hygiëne en voedselveiligheid, o.a. door deelname aan diverse vergaderingen.
Aan de eisen van het kwaliteitssysteem beantwoordende leveranciers.
 • uitvoeren van hygiëne-audits bij leveranciers m.b.v. checklists;
 • aangeven van afwijkingen t.o.v. afspraken/eisen; zo nodig weigeren van leveranciers bij onvoldoende scoren in de audit.
Aan de eisen beantwoordende schoonmaak door een extern schoonmaakbedrijf.
 • beheren van het contract en aangeven van wensen/eisen/specificaties;
 • toezien op de juiste werkzaamheden door externen; bijsturen van afwijkingen;
 • coördineren van de uitvoering van eventuele extra schoonmaakwerkzaamheden.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • begeleiden van controles door externe klanten, keuringsdienst van waren en onderzoeksbureaus;
 • zorg dragen voor de tijdige en juiste ongediertebestrijding en -preventie;
 • deelnemen aan diverse projecten op vakgebied;
 • verzorgen van de bij de werkzaamheden behorende correspondentie, rapportages e.d.;
 • volgen van ontwikkelingen op het vakgebied;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Hinder van temperatuursverschillen en het geluid van in werking zijnde apparatuur bij werkzaamheden in productieruimten.

Kennis en ervaring

 • Inwinnen en verstrekken van informatie, zowel intern als extern.
 • Bedienen van PC.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van kwaliteit.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Stafmedewerker quality assurance” komt voor bij de meeste inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Medewerker kwaliteitszorg
- Quality assurance officer

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 7.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het bewaken en begeleiden van de uitvoering van het kwaliteitszorg-systeem *, dan indeling in groep 6.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het coördineren/aansturen van een groepje medewerkers *,
óf
het verantwoordelijk zijn voor aanvullende complexere taken, zoals ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid e.d. *, dan indeling in groep 8.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.