Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Secretaresse

Kenmerken van de referentiefunctie

- Deze universele functie kan voorkomen in diverse afdelingen bij een grote organisatie of in een centrale ondersteuningsafdeling van een kleinere organisatie. In beide gevallen zijn de verantwoordelijkheden/kerntaken van min of meer dezelfde orde, waardoor op het gebied van kennis, kunde en vaardigheden dezelfde eisen worden gesteld;
- bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de gangbare kantoorprogrammatuur (tekstverwerking, spreadsheet).

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of leidinggevende van een afdeling/sector.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Secretariële ondersteuning van leidinggevende(n).
 • uitwerken van (standaard-)correspondentie, aan de hand van summiere aanwijzingen;
 • typen van stukken aan de hand van ontvangen concepten, verzorgen van een passende lay-out, corrigeren van eventuele taal- en stijlfouten;
 • vertalen van (routinematige) teksten naar en van het Engels;
 • ontvangen, registreren, verzenden en afwikkelen van correspondentie;
 • bijhouden en beheren van het correspondentie-archief.
Geleverde assistentie en ondersteuning t.b.v. een efficiënt verloop van de werkzaamheden van leidinggevende(n).
 • aannemen van telefoongesprekken, geven van informatie, opnemen en doorgeven van boodschappen, zelf beantwoorden van feitelijke vragen of doorverbinden met anderen;
 • bijhouden agenda(’s) en maken en bevestigen van afspraken met in- en externen;
 • regelen van (buitenlandse) reizen, hotelreserveringen e.d. en van attenties en activiteiten voor medewerkers en relaties;
 • voorbereiden van vergaderingen door het verzamelen van agendapunten, stukken e.d., opstellen en rondsturen van agenda’s, reserveren van vergaderruimtes en voorzieningen;
 • notuleren van vooral interne vergaderingen en distribueren van goedgekeurde stukken;
 • bewaken en opvolging geven aan afspraken, de tijdige behandeling van post e.d. en rappelleren van interne functionarissen.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • bijhouden van bepaalde registraties, bestanden e.d., zowel handmatig als op de PC;
 • opstellen en distribueren van diverse overzichten (standaard of op verzoek), alsmede kopiëren en distribueren van stukken, rapportages e.d.;
 • bestellen en uitgeven van kantoorartikelen.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en spierbelasting bij het langdurig achtereen werken met een PC.

Kennis en ervaring

 • Uitwisselen van informatie met en beantwoorden van vragen van in- en externen.
 • Bedienen van PC en van de gebruikelijke kantoorapparatuur.
 • Accuraat uitwerken van teksten, beheren van agenda’s en verwerken van gegevens. Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Secretaresse” komt voor bij de diverse inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Afdelingsecretaresse
- Medewerker secretariaat

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 5.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het vooral typen van stukken en uitvoeren van eenvoudige administratieve werkzaamheden *, dan indeling in groep 4.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het verrichten van werkzaamheden met meer in- en externe contacten, waarbij actief gebruik van meer talen aan de orde is en aanvullende inhoudelijke werkzaamheden op een hoger abstractieniveau en meer vertrouwelijkheid wordt verwacht *, dan indeling in groep 6.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.