Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Productiemedewerker C

Kenmerken van de referentiefunctie

- Aansturen van de medewerkers in de toegewezen productieafdeling (zoals afwas, equipement opslag, food prep e.d.) (in ploegendienst), waaronder plannen, regelen van de dagelijkse werkuitvoering, onder leiding van een operationeel leidinggevende, zoals een teamleider.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 2 tot 8 productiemedewerkers A en B. (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken
Gerealiseerde productie in de toegewezen afdeling/ploeg overeenkomstig planning, werkaanbod en volgens de vastgestelde kwaliteits- en hygiëne-eisen.
 • verdelen van de werkzaamheden, indelen van de medewerkers op werkplekken en geven van aanwijzingen en werkinstructies;
 • begeleiden van de werkzaamheden op de diverse werkplekken (opdek, assemblage, afwas e.d.) en coachen van (nieuwe/tijdelijke) medewerkers in de uitvoering;
 • zorgen voor het inwerken/wegwijs maken van uitzendkrachten en nieuwe medewerkers;
 • controleren van de voortgang en de kwaliteit van de productie; oplossen van problemen of initiëren van acties, zonodig in overleg met de leidinggevende;
 • zelf meewerken in de uitvoering.
Tijdige en juiste organisatie ten behoeve van het productieproces.
 • bestellen (intern) van benodigde grondstoffen, materialen e.d.;
 • bewaken van de tijdige aanvoer van (dagverse) voedselcomponenten, equipement, af te wassen materialen e.d. en ondernemen van actie ter voorkoming van problemen;
 • controleren van aangeleverde goederen op temperaturen, hoeveelheden of specificatie;
 • afhankelijk van de situatie zorgen voor het terughalen, herverwerken of afvoeren van (onverwerkte) producten en voor het afvoeren van afval.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • waarnemen van de leidinggevende bij afwezigheid v.w.b. lopende zaken;
 • bijhouden van de productieregistratie, assisteren bij tellingen e.d.;
 • toezien op het juiste gebruik van productiemiddelen, instellingen van apparatuur en koelingen, voorgeschreven inrichting van opslagruimten e.d.;
 • doen van voorstellen voor verbetering van werkmethoden, procedures e.d.;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van bakken, dozen e.d.; uitoefenen van (hand)kracht bij het duwen van trolleys en bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding ( bij assemblagewerkzaamheden).
 • Hinder van lage temperaturen bij werken in (koele) geconditioneerde ruimten; in aanraking komen met vuil en chemische schoonmaakmiddelen.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar medewerkers.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Productiemedewerker C” komt voor bij vrijwel alle inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Bandleider
- Meewerkend voorman
- Supervisor

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 3.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het verrichten van niet-standaard productiewerkzaamheden en begeleiden van (nieuwe) collega’s en uitzendkrachten, conform de referentiefunctie productiemedewerker B, dan indeling in groep 2.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het vaktechnisch leiding geven aan een substantieel grotere groep medewerkers óf aan een complexer proces, conform de referentiefunctie procescoördinator, dan indeling in groep 4.