Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Procescoördinator

Kenmerken van de referentiefunctie

- Coördineren/aansturen van een groep medewerkers in een toegewezen werkeenheid (zoals de reguliere productie in een koude of warme keuken, in de rol van meewerkend voorman of supervisor) (in ploegendienst), waaronder plannen/regelen van de dagelijkse werkuitvoering, onder leiding van een operationeel leidinggevende, zoals een teamleider;
- inzetbaar als allround medewerker op alle werkplekken van de werkeenheid.

Organisatie

 • Rapporteert aan: teamleider.
 • Geeft leiding aan: 5 tot 10 medewerkers, w.o. bijvoorbeeld koks A en keukenhulpen en/of productiemedewerkers. (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken
Gerealiseerde productie in de toegewezen werkeenheid overeenkomstig planning.
 • verdelen/indelen van de werkzaamheden, verwerken van opdrachten en regelen van de gang van zaken, o.a. via het geven van aanwijzingen en werkinstructies;
 • begeleiden van de werkzaamheden op de diverse werkplekken en coachen/inwerken van (nieuwe/tijdelijke) medewerkers in de uitvoering;
 • toezien op de uitvoering in kwantitatieve en kwalitatieve zin en controleren van de voortgang, het volgen van recepten, werkprocedures en vastgelegde specificaties;
 • bewaken van het verantwoord gebruik van grondstoffen, hulpmiddelen e.d.;
 • opvangen en afhandelen van vragen, klachten e.d.; oplossen van problemen en bijsturen van afwijkingen/onregelmatigheden;
 • zelf meewerken in de uitvoering op alle werkplekken.
Tijdige en juiste organisatie ten behoeve van het productieproces.
 • bestellen (intern) van de (dagelijks) benodigde hoeveelheden (verse) grondstoffen, hulpmiddelen e.d.;
 • controleren van ontvangen grondstoffen op kwaliteit, temperatuur e.d. en ontvangen van producten van andere afdelingen volgens de vastgestelde overdrachtsprocedures;
 • zorgen voor de overdracht van producten aan andere afdelingen.
Betrouwbare en volledige administratie van de werkeenheid door het registreren en verwerken van alle relevante productiegegevens.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • waarnemen van de teamleider bij afwezigheid, v.w.b. de lopende operationele zaken;
 • toezien op het juiste gebruik van apparatuur, opslagruimten en hulpmiddelen;
 • doen van voorstellen voor verbetering van werkmethoden, procedures e.d.;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen, verplaatsen van pannen, grondstoffen e.d.
 • Lopend en staand, en veelal plaatsgebonden werken.
 • Hitte (warmte-uitstraling) bij het werken aan kooktoestellen. Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar medewerkers.
 • Hanteren van handgereedschappen en bedienen van (keuken)apparatuur/-machines.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “procescoördinator” komt voor bij verschillende inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Meewerkend voorman (koude of warme keuken)
- Productiecoördinator

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen van een eenvoudiger productieproces, zoals in de assemblage, opdek of afwas, conform de referentiefunctie productiemedewerker C, dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het vaktechnisch leidinggeven aan een substantieel grotere groep medewerkers in een minstens gelijkwaardig of complexer proces *, dan indeling in groep 5.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.