Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Planner

Kenmerken van de referentiefunctie

- Plannen van het toegewezen deel van de korte termijn goederenstroombeweging, zodat producten, grond- en hulpstoffen en equipment tijdig en in de vereiste hoeveelheden voor de diverse interne afdelingen beschikbaar zijn.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Gerealiseerde operationele (productie)planning voor het toegewezen segment.
 • beoordelen van de door het systeem gegenereerde bestel- en productie-adviezen op juistheid, bijzonderheden e.d.; oplossen van knelpunten;
 • afroepen van benodigde grond- en hulpstoffen, halffabrikaten en (evt.) equipement bij leveranciers, rekening houdend met behoeftepatroon, levertijden e.d.;
 • overdragen van planningen aan uitvoerende afdelingen en geven van toelichtingen;
 • signaleren, aannemen en terugkoppelen van fouten/problemen m.b.t. de goederenstroombesturing en planning;
 • aandragen van en overleggen met marketing & sales over alternatieven m.b.t. de inzet van artikelen/producten.
Goed onderhouden bestanden van het logistieke besturingssysteem.
 • analyseren van wijzigingen in de producten- en productiestructuur en deze vertalen naar de planning/planningsinstrumenten;
 • doen van voorstellen voor (structurele) verbetering van het planningsinstrument en geven van toelichtingen hierop.
Geleverde bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de planningsinstrumenten.
 • analyseren van wijzigingen in de producten- en productiestructuur en deze vertalen naar de planning/planningsinstrumenten;
 • doen van voorstellen voor (structurele) verbetering van het planningsinstrument en geven van toelichtingen hierop.
Tijdige levering voorgeschreven rapportages m.b.t. alle gevraagde elementen van de goederenstroombesturing (kengetallen, tekorten e.d.).
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan intern werkoverleg t.b.v. bespreking van problemen, bijzonderheden e.d. inzake de planning;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met een PC.

Kennis en ervaring

 • Overleggen met internen, leveranciers en klanten inzake logistieke aangelegenheden.
 • Bedienen van PC en van de gebruikelijke kantoorapparatuur.
 • Accuraat zijn bij het opzetten en uitwerken van planningen.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “planner” kan voorkomen bij de meeste inflight cateraars. De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Medewerker planning
- Productieplanner

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 6.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het alleen verzorgen van een toegewezen deelplanning (alleen de afroepplanning of de equipementplanning, onder coördinatie van een andere functie) *, dan indeling in groep 5.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen/coördineren van een groepje planners *
óf,
het fungeren als (overkoepelend) planningsspecialist *, dan indeling in groep 7.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.