Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Kok B

Kenmerken van de referentiefunctie

- Bereiden van gerechten a.d.h.v. recepturen in de voorgeschreven hoeveelheden (planning) en in het vereiste kwaliteitsniveau (voor economy en first en business class).
- zelf regelen van de eigen productie, doen van de nodige voorbereidingen, bestellen van de benodigde ingrediënten intern;
- inzetbaar in alle parties van de productiekeuken.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: één of enkele keukenhulpen/leerlingen. (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken
Gerealiseerde productie (bestaande uit menu’s, gerechten of gerechtgedeelten, w.o. speciale maaltijden en diëten) volgens planning en recept op het vereiste kwaliteitsniveau.
 • voorbereiden en indelen van de eigen productiewerkzaamheden, bestellen en afwegen van ingrediënten, beoordelen van ingrediënten op versheid, houdbaarheid e.d.;
 • (laten) wassen, snijden, (vóór)koken, mengen, roeren van grondstoffen; geven van werktechnische aanwijzingen aan medewerkers;
 • uitvoeren van de bereidingen, bewaken/controleren van de kwaliteit, gaarheid, smaak, kleur, vloeibaarheid e.d. en uitvoeren van bijstellingen/bijdoseringen; toezien op de bereidingshandelingen van medewerkers en deze zonodig corrigeren;
 • samenstellen en portioneren van gerechten/gerechtgedeelten;
 • (laten) afleveren van de productie op de voorschreven wijze aan interne afdelingen;
 • controleren en verantwoorden van verbruikte hoeveelheden grondstoffen en (half)fabrikaten.
Bijdrage aan de menu-ontwikkeling en presentatie aan (nieuwe) klanten.
 • doen van suggesties voor nieuwe gerechten en deze uitproberen in de praktijk;
 • bereiden van menu’s voor presentaties aan (nieuwe) klanten;
Opgeruimde en schoongemaakte werkplek en apparatuur/hulpmiddelen conform de schoonmaakschema’s en werkinstructies e.d.
 • opruimen van de eigen werkplek en schoonmaken van hulpmiddelen en apparatuur;
 • signaleren van bijzonderheden/mankementen aan leidinggevende.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • opdekken van koude- en warme maaltijden indien nodig;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen, verplaatsen van pannen, grondstoffen e.d.
 • Lopend en staand, en veelal plaatsgebonden werken.
 • Hitte (warmte-uitstraling) bij het werken aan kooktoestellen. Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar medewerkers en leerlingen.
 • Hanteren van handgereedschappen en bedienen van keukenapparatuur/-machines.
 • Naleven van en toezien op de naleving door medewerkers van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “kok B” komt voor bij inflight cateraars met een warme productiekeuken.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Cook
- Eerste kok
- Supervisor kitchen
- Zelfstandig werkend kok

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het verrichten van standaard kokswerkzaamheden, conform de referentiefunctie kok A, dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het leiding geven aan een grotere groep koks (als meewerkend voorman of supervisor) *, dan indeling in groep 5.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.