Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Kok A

Kenmerken van de referentiefunctie

- Bereiden van gerechten a.d.h.v. recepturen in de voorgeschreven hoeveelheden (planning) en in het vereiste kwaliteitsniveau (vooral voor de economy class);
- grondstoffen komen vers of kant en klaar binnen; in dat laatste geval houdt bereiding het samenstellen van eindproducten in, zoals maken van salades, dressings e.d. en het portioneren ervan;
- inzetbaar in één of enkele parties van de productiekeuken.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende; afhankelijk van de situatie kok B (vaktechnisch).
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Bereide gerechten of gerechtgedeelten volgens planning, recept en aanwijzingen van de leiding op het vereiste kwaliteitsniveau.
 • voorbereiden van de werkzaamheden (wassen, snijden, (vóór)koken, mengen, roeren); geven van werktechnische aanwijzingen aan productiemedewerkers;
 • eoordelen van de te gebruiken ingrediënten op versheid, houdbaarheid e.d.;
 • uitvoeren van de bereidingen, bewaken/controleren van de kwaliteit, gaarheid, smaak, kleur, vloeibaarheid e.d. en uitvoeren van bijstellingen/bijdoseringen;
 • samenstellen en portioneren van gerechten/gerechtgedeelten;
 • afleveren van de productie op de voorschreven wijze aan interne afdelingen;
 • controleren en verantwoorden van verbruikte hoeveelheden grondstoffen en (half)fabri-katen.
Opgeruimde en schoongemaakte werkplek en apparatuur/hulpmiddelen conform de schoonmaakschema’s en werkinstructies e.d.
 • opruimen van de eigen werkplek en schoonmaken van hulpmiddelen en apparatuur;
 • signaleren van bijzonderheden/mankementen aan leidinggevende.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • begeleiden van keukenhulpen en/of leerlingen in de praktijk;
 • opdekken van koude en warme maaltijden indien nodig;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen, verplaatsen van pannen, grondstoffen e.d.
 • Lopend en staand, en veelal plaatsgebonden werken.
 • Hitte (warmte-uitstraling) bij het werken aan kooktoestellen. Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Hanteren van handgereedschappen en bedienen van keukenapparatuur/-machines.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “kok A” komt voor bij inflight cateraars met alleen een koude produc-tiekeuken of een koude en warme productiekeuken.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Cook
- Kok
- Productiekok

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 3.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het ondersteunen van de koks en uitvoeren van eenvoudige bereidingswerkzaamheden onder leiding (als keukenassistent of hulpkok) *, dan indeling in groep 2.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals het zelfstandig bereiden van alle gerechten/menu’s in alle parties, incl. het verzorgen van de voorbereiding ervan, bestellen van ingrediënten e.d., conform de referentiefunctie kok B, dan indeling in groep 4.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.
In de referentiebestanden van de categorieën “Algemeen (bedrijfscatering)” en “Institutioneel” zijn wel referentiefuncties beschikbaar.