Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Chauffeur/belader B

Kenmerken van de referentiefunctie

- Bevoorraden van vliegtuigen van binnen- en buitenlandse klanten met catering-voorzieningen, conform de referentiefunctie chauffeur/belader A, aangevuld met extra verantwoordelijkheden, zoals;
. verzorgen complexere overdrachten, zoals die van intercontinentale vluchten (voor zover ze niet door een speciale functionaris worden gedaan);
. regelen van naleveringen, suppleties e.d.;
. coördineren van werkzaamheden van chauffeurs/beladers A op diverse werkplekken.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 5 tot 10 chauffeurs bij coördinatiewerkzaamheden. (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken
Bevoorrade vliegtuigen met cateringvoorzieningen conform de resultaatgebieden/ kerntaken, zoals genoemd in referentiefunctie chauffeur/belader A.
Overgedragen bevoorradingen aan bemanning of maatschappijvertegen­woordiger (voor die gevallen waar dit niet standaard door een speciale bedrijfsfunctionaris wordt verzorgd).
 • controleren en doornemen van de geleverde bevoorradingen per positie; geven informatie/toelichting, signaleren /melden van onregelmatigheden m.b.t. posities en/of belading;
 • regelen/verzorgen van de levering van eventuele supplementen en/of naleveringen; daartoe aansturen van de chauffeur/beladers en geven van aanwijzingen/instructies;
 • verzorgen van de bij de overdracht bijbehorende administratieve werkzaamheden (registreren tekorten/aanvullingen, laten tekenen voor de overdracht e.d.).
Coördinatie van diverse werkzaamheden van collega’s (chauffeurs/beladers A), zoals laden/ lossen van vrachtwagens en/of vliegtuigen, galley-/cabin-gerelateerde werkzaamheden, naleveringen, transport van/naar diverse plekken e.d.
 • uitvoeren van de nodige controles op volledigheid (b.v. voorafgaand aan het laden);
 • regelen dat werkzaamheden tijdig op de juiste wijze worden uitgevoerd;
 • geven van operationele aanwijzingen aan (ingehuurde) chauffeurs/beladers.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • begeleiden en inwerken van nieuwe collega’s;
 • verrichten van bij de werkzaamheden behorende registraties (zonodig m.b.v. PC);
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van containers en andere verpakkingen en het verplaatsen van trolleys in vrachtwagen en vliegtuigen.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding (vooral in kleine vliegtuigen).
 • Hinder van wind, tocht en wisselende weersomstandigheden en het geluid van draaiende vliegtuigmotoren, power units e.d. Soms werken onder tijdsdruk.
 • Kans op letsel door het tillen van containers, bij verkeersongevallen, vallen van hoogwerkers, openen van vliegtuigdeuren e.d.

Kennis en ervaring

 • Overleggen/afstemmen met binnen- en buitenlandse crewleden (in de Engelse taal).
 • Corrigerend optreden naar chauffeurs/beladers.
 • Besturen van en manoeuvreren met de vrachtwagen (C-rijbewijs en CCVB-rijvaardigheidsopleiding vereist), bedienen van de liftinstallatie en/of hydraulische klep, openen en sluiten van vliegtuigdeuren, werken met communicatiemiddelen.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatie¬methoden en van de specifieke platformregels.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “chauffeur/belader B” komt voor bij vrijwel alle inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Chauffeur/coördinator
- Check out medewerker
- Coördinator distributie
- Supervisor service delivery

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden van de chauffeur/belader, conform de referentiefunctie chauffeur/belader A, dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van volledige overdrachten op alle vlieg-tuigen en optreden als “commerciële” contactpersoon tussen klant/ cateraar, (bijvoorbeeld in de functie van catering representative),
óf
operationeel aansturen van een groep chauffeurs/baladers (als supervisor of meewerkend voorman) *, dan indeling in groep 5

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.