Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Chauffeur/belader A

Kenmerken van de referentiefunctie

- Bevoorraden van vliegtuigen van binnen- en buitenlandse klanten met catering-voorzieningen; daarbij verzorgen van de standaard overdracht (complexere overdrachten, zoals die van intercontinentale vluchten, worden door een speciale functionaris of een chauffeur/belader B gedaan);
- transport vooral met schaarwagens over de openbare weg en op het luchthaventerrein;
- inzetbaar op diverse productie- en magazijnwerkzaamheden in de “stille” uren.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Voorbereidde bevoorrading van vliegtuigen.
 • laden van wagens met vluchtgereed gestelde trolleys en andere transporteenheden;
 • controleren van de volledigheid van de vracht a.d.h.v. bescheiden; signaleren van tekortkomingen aan leidinggevende of speciale functionarissen;
 • zo nodig in ontvangst nemen, uitsplitsen en laden van rechtreeks door derden aangeleverde artikelen, zoals kranten, magazines e.d.
Aan- en afgevoerde cateringvoorzieningen en eventuele naleveringen conform planning.
 • transporteren van bevoorradingen naar aangegeven vliegtuig(en);
 • positioneren van wagens bij het vliegtuig en op hoogte brengen van de laadbak;
 • afhankelijk van de situatie openen/sluiten van vliegtuigdeuren volgens procedures;
 • afleveren van bevoorradingen en plaatsen op de vereiste posities in het vliegtuig;
 • overdragen van bevoorradingen aan bemanning of maatschappijvertegenwoordiger (voor die gevallen waar dit niet standaard door een speciale bedrijfsfunctionaris wordt verzorgd);
 • laden van retourgoederen en lossen van wagens op de aangewezen plaatsen;
 • zo nodig afleveren van eventuele supplementen en naleveringen.
In goede staat verkerende en schoongemaakte transportmiddelen en andere bedrijfs-middelen, conform de schoonmaakschema’s en werkinstructies e.d.
 • opruimen van de eigen werkplek;
 • schoonmaken van hulpmiddelen en apparatuur;
 • verzorgen van elementair onderhoud aan de transportmiddelen en controleren op eventuele schades.
Assisteren bij productie- of magazijnwerkzaamheden.
 • voorbereiden van voedselcomponenten (wassen, snijden van producten e.d.);
 • bijvullen van stellingen, koelcellen en andere magazijnen;
 • uitgeven van vastgestelde hoeveelheden aan interne afdelingen;
 • meewerken in het afwasproces of reinigen van bepaalde materialen, zoals transportmiddelen m.b.v. hogedrukspuit.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • ondersteunen van collega’s met aanwijzingen bij het positioneren van de schaarwagen;
 • uitvoeren van andere galley- en cabine-gerelateerde activiteiten;
 • begeleiden en inwerken van nieuwe collega’s;
 • verrichten van bij de werkzaamheden behorende registraties;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van containers en andere verpakkingen en het verplaatsen van trolleys in vrachtwagen en vliegtuigen.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding (vooral in kleine vliegtuigen).
 • Hinder van wind, tocht en wisselende weersomstandigheden en het geluid van draaiende vliegtuigmotoren, powerunits e.d. Soms werken onder tijdsdruk.
 • Kans op letsel door het tillen van containers, bij verkeersongevallen, vallen van hoogwerkers, openen van vliegtuigdeuren e.d.

Kennis en ervaring

 • Afstemmen met binnen- en buitenlandse crew-leden (in de Engelse taal).
 • Besturen van en manoeuvreren met de vrachtwagen (C-rijbewijs en CCVB-rijvaardig-heidsopleiding vereist), bedienen van de liftinstallatie en/of hydraulische klep, openen en sluiten van vliegtuigdeuren, werken met communicatiemiddelen.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden en van de specifieke platformregels.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “chauffeur/belader A” komt voor bij vrijwel alle inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Catering steward
- Chauffeur

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 3.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het assisteren van de chauffeur bij het laden lossen, aanrijden e.d. (in de functie van belader) *, dan indeling in groep 2.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het, naast de chauffeurs-/beladerswerkzaamheden, verzorgen van complexere overdrachten en aanvullende coördinerende werkzaamheden, conform de referentiefunctie chauffeur/belader B, dan indeling in groep 4.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.