Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Applicatiebeheerder

Kenmerken van de referentiefunctie

- Beheren van grote standaard-applicaties binnen de organisatie zoals applicaties voor integrale productiebesturing;
- uitvoeren van beperkte ontwikkelactiviteiten zoals kleine stand alone-programma’s of aanpassingen aan de standaard-programmatuur.

Organisatie

 • Rapporteert aan: leidinggevende van een afdeling.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Gewaarborgde werking van de toegewezen applicaties.
 • bewaken van de functionele werking van de applicaties;
 • ondersteunen van gebruikers bij het gebruik van de applicaties, opvangen en oplossen van problemen; deze zo nodig overdragen naar in- of externen;
 • bewaken van de integriteit van de door de applicatie gebruikte gegevensverzamelingen c.q. deelverzamelingen en zorg dragen voor het actueel houden van deze gegevens, zoals parameters en tabellen;
 • handhaven van beveiligingseisen door het uitgeven van en toezicht houden op de ver-leende autorisaties.
Op de wensen/eisen van gebruikers aansluitende applicaties.
 • inventariseren van gebruikerswensen/eisen en signaleren van structurele storingen; doen van voorstellen voor verbeteringen; opstellen zo nodig van functionele eisen hiertoe;
 • overleggen met gebruikers over wensen/eisen, adviseren over (on)mogelijkheden, alternatieven e.d.; uitwerken van e.e.a. tot functionele specificaties;
 • optreden als intermediair naar externe systeemontwikkelaar (communiceren wensen/eisen, begeleiden ontwikkeling e.d.);
 • beoordelen van de werking van in- en extern ontwikkelde systemen en zorgen voor het uitvoeren van acceptatietesten;
 • begeleiden van de implementatie intern.
Ontwikkelde kleine bedrijfsspecifieke programma’s of aanpassingen aan standaard-pakketten.
 • definiëren van wensen en eisen in functionele specificaties;
 • uitwerken van de gewenste ontwikkelingen m.b.v. een hogere programmeertaal;
 • testen en implementeren van de ontwikkelde programmatuur.
Heldere en up-to-date procedures en documentatie.
 • vastleggen van procedures en instructies voor het gebruik van de applicaties;
 • beheren en actueel houden van de documentatie en andere relevante gegevens.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • bijdragen aan m.n. grote(re) ICT-projecten (nieuwe ontwikkelingen, pakketselectie e.d.); inbrengen van de eigen deskundigheid;
 • voorbereiden van de uitbesteding van ontwikkelwerkzaamheden aan derden.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerkzaamheden.

Kennis en ervaring

 • Bespreken van problemen/ontwikkelingen m.b.t. applicaties met in/-externe deskundigen. Uitleggen van het gebruik van applicaties aan gebruikers.
 • Bedienen van computersystemen (vnl. toetsenborden).
 • Accuraat werken bij het oplossen van problemen en het ontwikkelen en testen van applicaties.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “applicatiebeheerder” komt voor bij de (middel)grote inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Functioneel systeembeheerder

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 8.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het beheren van relatief eenvoudige standaardapplicaties, zonder verdere ontwikkelactiviteiten *, dan indeling in groep 7.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het analyseren van nieuwe informatiebehoeften en ontwikkelen van geheel nieuwe applicaties in eigen beheer *, dan indeling in groep 9.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.