Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Administratief medewerker A

Kenmerken van de referentiefunctie

- Verzorgen van administratieve werkzaamheden in een andere afdeling dan de financiële administratie, zoals productie- en vluchtadministratie, inkoop, personeelsadministratie;
óf
- verrichten van administratieve werkzaamheden in een sub-administratie (binnen de financiële administratie) ter ondersteuning van medewerkers sub-administratie.

Organisatie

 • Rapporteert aan: afdelingsleidinggevende; afhankelijk van de situatie 1e medewerker (dagelijkse aansturing).
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Verzamelde en verwerkte gegevens voor de betrokken afdeling.
 • verzamelen, controleren op volledigheid en registreren van relevante gegevens van de betreffende afdeling volgens procedure;
 • verwerken van nieuwe gegevens, mutaties in bestanden, zoals bestanden met productsamenstellingen, recepten, leveranciers, inkoopgegevens, personeelsgegevens e.d.;
 • verzorgen van informatie en verzending van gegevens aan in- en externen.
Ondersteunende werkzaamheden m.b.t. diverse sub-administraties.
 • controleren, coderen en inboeken van financiële bescheiden, zoals inkoopfacturen, kasstukken e.d.;
 • verwerken van debiteurenbetalingen en uitzoeken van eventuele verschillen;
 • opstellen van standaard-overzichten/rapportages uit de diverse sub-administraties en overzichten op verzoek;
 • sorteren en archiveren van financiële stukken op de voorgeschreven wijze.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • verrichten van diverse secretariële werkzaamheden (verzorgen post, verzenden van faxen, maken van kopieën, beheren/uitgeven van kantoorartikelen e.d.;
 • bijhouden van diverse bestanden en overzichten op de PC;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en spierbelasting bij het langdurig achtereen werken met een PC.

Kennis en ervaring

 • Opvragen van en afstemmen van gegevens/informatie bij/met in- en externen.
 • Bedienen van PC en van de gebruikelijke kantoor-/telecommunicatie-apparatuur.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Administratief medewerker A” komt, afhankelijk van de organisatie van de administratie, voor bij diverse inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Administratief medewerker

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van eenvoudige administratieve en ondersteunende werkzaamheden, zoals basiscontroles, invoerwerk e.d., conform de referentiefunctie administratief assistent, dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van één of meer sub-administraties, conform de referentiefunctie administratief medewerker B, dan indeling in groep 5.