Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Productiemedewerker B

Kenmerken van de referentiefunctie

De productiemedewerker B in een allround productiefunctie, die wordt ingezet volgens de planning van de leidinggevende op alle werkposities, zoals genoemd in de referentiefunctie productiemedewerker A, aangevuld met extra minder routinematige taken zoals:
- verzorgen van niet standaard productiewerkzaamheden, zoals assembleren van speciale maaltijden,verzorgen van last minute aanpassingen e.d. op zelfstandige wijze;
- regelen van de aanvoer van extra componenten, equipement e.d;
- on the job begeleiden van (nieuwe) collega’s en uitzendkrachten, vooral op basis van bredere kennis en ervaring.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Samengestelde speciale maaltijden of last minute-aanpassingen conform de (last minute) planning en specificaties.
 • afstemmen van bijzonderheden met de leiding, planners e.d.;
 • uitvragen of aanvoeren van te assembleren componenten en materialen;
 • assembleren van de speciale maaltijden of uitvoeren van last minute aanpassingen volgens voorschrift;
 • controleren van geassembleerde maaltijden/aanpassingen op volledigheid, gewicht e.d.;
 • zonodig intern transporteren naar daartoe bestemde ruimten.
Begeleiding van (nieuwe) collega’s en uitzendkrachten.
 • geven van begeleiding bij de werkzaamheden op de diverse werkplekken (opdek, assem-blage, afwas e.d.) door het aangeven van het tempo, praktische aanwijzingen e.d.;
 • inwerken en wegwijs maken van uitzendkrachten en nieuwe medewerkers;
 • controleren van de productie (op temperatuur, gewicht, samenstelling e.d.); zonodig completeren van af te leveren producten;
 • oplossen van operationele problemen of voorleggen aan operationeel leidinggevende (als aanspreekpunt).
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • verrichten van alle werkzaamheden op alle werkplekken, zoals genoemd in de referentiefunctie productiemedewerker A;
 • verzorgen van bij de werkzaamheden behorende administratieve taken;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van bakken, dozen e.d.; uitoefenen van (hand)kracht bij het duwen van trolleys en bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding (bij assemblagewerkzaamheden).
 • Hinder van lage temperaturen bij werken in (koele) geconditioneerde ruimten; in aanraking komen met vuil en chemische schoonmaakmiddelen.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Productiemedewerker B” komt voor bij vrijwel alle inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Allround productiemedewerker
- Eerste medewerker productie
- First employee (assembly, cold kitchen of cleaning)

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 2.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het uitvoeren van alleen standaard productiewerkzaamheden op één of enkele bij elkaar passende werkplekken, conform referentiefunctie productiemedewerker A, dan indeling in groep 1.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen van een groepje medewerkers, conform de referentiefunctie productiemedewerker C, dan indeling in groep 3.