Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Logistiek medewerker

Kenmerken van de referentiefunctie

- Verrichten van diverse logistieke werkzaamheden, zoals ontvangst/opslag van inkomende goederen, overdracht/opslag maaltijdcomponenten van de ene naar de andere afdeling, intern transport, voorbereiden assemblage m.b.v. de band e.d. (dit is afhankelijk van de situatie in de betrokken locatie);
- op juiste wijze (volgens specificatie van patiënten, gasten of gedetineerden) assembleren van complete maaltijden, week- en andere verstrekkingen m.b.v. assemblagetrolleys.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Ontvangen, opgeslagen, intern overgedragen en getransporteerde goederen en maaltijd-componenten overeenkomstig de eisen en richtlijnen.
 • ontvangen, controleren, uitpakken en opslaan van binnenkomende goederen, e.e.a. volgens de geldende bedrijfs- en HACCP-richtlijnen;
 • ontvangen van maaltijdcomponenten van interne afdelingen, verzorgen van de overdracht/opslag en de uitgifte naar andere afdelingen;
 • transporteren van maaltijdcomponenten naar de assemblageafdeling;
 • verwerken van overschotten en manco’s;
 • verzorgen van de administratie m.b.t. de overdracht van goederen.
Tijdige klaargezette maaltijdcomponenten voor assemblage m.b.v. de band.
 • het vullen van bakken met de juiste maaltijdcomponenten;
 • plaatsen van de gevulde bakken in de juiste werkposities aan de band.
Op representatieve wijze geassembleerde complete maaltijden en/of andere verstrekkingen volgens specificatie.
 • assembleren van complete maaltijden op borden of plateaus aan de hand van de patiënten-, gasten of gedetineerdenspecificatie; tevens assembleren van andere verstrekkingen volgens specificatie;
 • plaatsen van geassembleerde maaltijden en andere verstrekkingen in transport- of regenereerwagens;
 • opruimen na afloop van de werkzaamheden.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • schoonmaken van de eigen werkruimten;
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het ontvangen, uitpakken en opslaan van goederen en tillen van bakken met voedingscomponenten; uitoefenen van (hand)kracht bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding.
 • Hinder van lage temperaturen bij werken in (koele) geconditioneerde ruimten.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Logistiek medewerker” komt overwegend voor in de gangbare (penitentiaire) instellingen, met een productiekeuken en assemblagekeuken.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Keukenassistent (penitentiaire) inrichting
- Logistiek coördinator
- Voedingsassistent (penitentiaire) inrichting

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 2.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het verrichten van portioneerwerkzaamheden aan de band, conform de referentiefunctie bandhulp, dan indeling in groep 1.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld naast de logistieke werkzaamheden ook de verantwoordelijkheid voor het aansturen van de dagelijkse logistieke werkzaamheden ( als 1e medewerker), dan indeling in groep3.