Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Kok

Kenmerken van de referentiefunctie

- Bereiden van gerechten of gerechtgedeelten (w.o. diëten) a.d.h.v. recepturen in de voorgeschreven hoeveelheden (planning) en in de vereiste kwaliteit;
- inzetbaar in alle parties van de keuken.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende of manager productie.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Tijdige en juiste voorbereidingen voor een ongestoord productieproces in de keuken.
 • ontvangen, controleren en opslaan van verse artikelen, e.e.a. volgens de geldende bedrijfs- en HACCP-richtlijnen;
 • helpen bij het ontmantelen van assemblageproducten;
 • beoordelen/controleren van de aangevoerde ingrediënten op versheid/bruikbaarheid;
 • verrichten van voorbereidende werkzaamheden op basis van de vastgestelde menucyclus en de vastgestelde aantallen, zoals schoonmaken, snijden, malen, afwegen/mengen van grondstoffen, e.e.a. handmatig of met behulp van keukenhulpmiddelen/-apparatuur.
Bereide maaltijdcomponenten overeenkomstig de planning en kwaliteitseisen.
 • bereiden van maaltijdcomponenten d.m.v. bakken/braden, koken etc., m.b.v. fornuizen, ovens, convectoren e.d., vanuit verse of voorbereide grondstoffen;
 • bewaken/controleren van de bereiding op kleur, uiterlijk/gaarheid e.d.; uitvoeren van eventuele bijstellingen/bijdoseringen;
 • bereiden van afwijkende spijzen voor diëten, óf spijzen in gemalen óf in vloeibare vorm;
 • terugkoelen van bereide gerechten of gerechtgedeelten; deze zonodig portioneren, inpakken en/of transportgereed maken;
 • verzorgen van broodmaaltijden; portioneren van beleg, brood en andere benodigdheden;
 • opmaken en garneren van schotels voor bijzondere gelegenheden.
Schoongemaakte werkomgeving en eigen keukenmaterialen/-machines volgens de HACCP-richtlijnen voor instellingen.
Volledige en aan de eisen beantwoordende productieadministratie.
 • registreren van geproduceerde en/of afgeleverde hoeveelheden (handmatig of met moderne hulpmiddelen);
 • registreren van temperaturen en andere product- en productiegegevens.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • leveren van bijdragen aan de opstelling van de menucyclus, verbeteringen in het productieproces, terugdringen grondstoffenverbruik e.d.;
 • assisteren bij het uitgeven en portioneren van maaltijden aan de band en bij het regenereren van maaltijden;
 • in voorkomende gevallen geven van aanwijzingen aan en begeleiden van (tijdelijke) keukenmedewerkers t.a.v. de dagelijkse werkzaamheden;
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van pannen, (dozen met) goederen, ingrediënten e.d.; uitoefenen van (hand)kracht bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Hitte (warmte-uitstraling) bij werken aan kooktoestellen. Werkdruk bij pieken in werkzaamheden.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Kok” komt overwegend voor in productiekeukens van de gangbare (penitentiaire) instellingen.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Instellingskok;
- Zelfstandig werkend kok

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het onder toezicht van een kok bereiden van spijzen in één of enkele partis (als hulpkok), dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld naast de keukenwerkzaamheden het leiding geven aan enkele collega’s en aansturen van de productie (als 1e kok), dan indeling in groep 5.