Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Hoofd satellietkeuken

Kenmerken van de referentiefunctie

- Leiden van de medewerkers in de satellietkeuken (als eindverantwoordelijke), waaronder plannen, regelen, aansturen van deze medewerkers in werkuitvoering en personeelsbeheer;
- zorgen voor een efficiënte ontvangst, opslag, distributie en intern transport van kant en klaar binnenkomende maaltijden en andere (zelf geassembleerde) verstrekkingen;
- op aanvraag regelen van bijzondere activiteiten, zoals recepties.

Organisatie

 • Rapporteert aan: regio- of accountmanager.
 • Geeft leiding aan: 1 tot 5 medewerkers, w.o., afhankelijk van de situatie, gedetineerden. (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Taken
Een goed geleid en op zijn taak berekend team van medewerkers.
 • opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (o.a. via locaal uitzendbureau), verlof e.d.;
 • selecteren en beoordelen van medewerkers, zorgen voor opleiding/inwerken e.d.
Volgens contractuele afspraken gerealiseerde maaltijddistributie, e.e.a. binnen de kaders van kosten en kwaliteit.
 • toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies;
 • toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden;
 • bewaken van de juiste opslag (temperaturen) en voorraadniveaus;
 • vaststellen en bestellen van benodigde aantallen maaltijden en overige verstrekkingen bij de eigen catering-organisatie of (afhankelijk van de situatie) bij locale leveranciers;
 • zelf volledig meewerken in de uitvoering, oplossen van zich voordoende problemen e.d.
Betrouwbare en volledige administratie van de locatie.
 • verwerken van ontvangen mutaties van de instelling; op basis daarvan maken van bestellingen en een bestelprognose voor leverancier(s);
 • registreren van bestelde, ontvangen, uitgegeven maaltijden en andere verstrekkingen;
 • controleren, paraferen en doorsturen van ontvangen facturen;
 • registeren van gewerkte/vrije uren van medewerkers;
 • opstellen (in concept) van het eigen budget.
Goede relatie met de opdrachtgever.
 • afstemmen van operationele zaken, klachten, bijzondere wensen e.d. met de opdracht-gever; treffen van maatregelen ter voorkoming van klachten;
 • maken van offertes voor bijzondere gelegenheden; bij akkoord regelen van de uitvoering daarvan (bestellen goederen, materialen e.d. in samenwerking met de eigen catering-organisatie).
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek overleg met leidinggevende en collega’s;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het ontvangen/opslaan van goederen en distribueren van maaltijden.
 • Soms in gedwongen houding werken in de uitvoering en op kantoor (PC).
 • Hinder van lage temperaturen bij werken in (koele) geconditioneerde ruimten.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar medewerkers.
 • Hanteren van interne transportmiddelen.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Hoofd satellietkeuken” komt overwegend voor in (penitentiaire) instellingen zonder productiekeuken, waar de maaltijdvoorziening een logistieke operatie is.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Hoofd logistiek (penitentiaire) instelling
- Hoofd “stekker”koks

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het onder leiding van een eindverantwoordelijke voor de locatie aansturen van de logistieke werkzaamheden (als 1e medewerker), dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen van een grotere satellietkeuken met substantieel meer medewerkers óf het aansturen van de werkzaamheden in een assemblagekeuken, conform de referentiefunctie hoofd logistiek, dan indeling in groep 5.