Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Hoofd productie

Kenmerken van de referentiefunctie

- Leiden van de medewerkers in de productie- en assemblagekeuken, waaronder plannen, regelen en aansturen van deze medewerkers in werkuitvoering en personeelsbeheer;
- zorgen voor een efficiënte ontvangst en opslag van grondsstoffen en maaltijdcomponenten, productie en assemblage van maaltijden/maaltijdcomponenten en intern (of evt. extern) transport van maaltijden en afwas;
- op aanvraag regelen van bijzondere activiteiten, zoals recepties.

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of regio- of accountmanager.
 • Geeft leiding aan: 10 tot 15 medewerkers, w.o., afhankelijk van de situatie, gedetineerden (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Taken
Een goed geleid en op zijn taak berekend team van medewerkers.
 • opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (o.a. via locaal uitzendbureau), verlof e.d.; houden van werkoverleg;
 • selecteren en beoordelen van medewerkers, zorgen voor opleiding/inwerken e.d.
Volgens contractuele afspraken gerealiseerde maaltijdvoorziening, e.e.a. binnen de kaders van kosten en kwaliteit.
 • toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies; stellen van prioriteiten en oplossen van zich voordoende problemen e.d.;
 • toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden en op het opvolgen van de procedures en voorschriften (w.o. HACCP-eisen);
 • bewaken van de juiste ontvangst, controle en productie en terugkoelen van maaltijdcomponenten en assemblage van andere verstrekkingen; zelf steekproefsgewijs uitvoeren van controles in de productie, aan de band en bij de afwas;
 • bewaken van voorraadniveau’s; vaststellen en bestellen van benodigde aantallen verse grondstoffen, halffabrikaten en andere (kant en klare) artikelen bij vaste leveranciers;
 • oplossen van problemen met leveringen (i.o.m. hoofdkantoor of leveranciers);
 • zelf meewerken in de uitvoering, indien dit voor de voortgang noodzakelijk is.
Betrouwbare en volledige administratie van de locatie.
 • (laten) verwerken van ontvangen mutaties van de instelling; op basis daarvan maken van bestellingen en een bestelprognose voor leverancier(s);
 • registreren van bestelde en ontvangen goederen, geproduceerde hoeveelheden, uitgegeven maaltijden en andere verstrekkingen;
 • controleren, paraferen en doorsturen van ontvangen facturen;
 • (laten) registeren van gewerkte/vrije uren van medewerkers;
 • opstellen van het eigen budget in concept en bewaken van de kostenrealisatie;
 • tevens doen van voorstellen voor vervanging van of investeringen in apparatuur.
Goede relatie met de opdrachtgever.
 • afstemmen van operationele zaken, klachten, bijzondere wensen e.d. met de opdrachtgever; treffen van maatregelen ter voorkoming van klachten;
 • maken van offertes voor bijzondere gelegenheden; bij akkoord regelen van de uitvoering daarvan (bestellen goederen, materialen e.d. in samenwerking met de eigen catering-organisatie).
Door de opdrachtgever geaccepteerde (wijzigingen in de) menucyclus.
 • doen van voorstellen, rekening houdend met wensen, voedingswaarde, variatie in gerechten, voedingprijscalculaties e.d.;
 • bepreken met direct leidinggevende en opdrachtgever (of met een afvaardiging namens de opdrachtgever) t.b.v. accordering.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • toezien op het gebruik van apparatuur en hulpmiddelen (vaak eigendom instelling);
 • deelnemen aan periodiek overleg met leidinggevende en collega’s;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het meewerken in de uitvoering.
 • Soms in gedwongen houding werken in de uitvoering of op kantoor (PC).
 • Hinder van lage temperaturen bij werken in (koele) geconditioneerde ruimten.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar medewerkers.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Hoofd productie” komt overwegend voor in kleinere (penitentiaire) instellingen met een productie- en eventueel een assemblagekeuken.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Hoofd keuken
- Chef kok kleine (penitentiaire) instelling
- Chef kok kleine (penitentiaire) instelling/locatieverantwoordelijke

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 6.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen van de assemblage van maaltijden (zonder productie), conform de functie hoofd logistiek, dan indeling in groep 5.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen van de productie- en assemblagekeuken met substantieel meer medewerkers (15 tot 30), dan indeling in groep 7.