Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Gastvrouw/gastheer

Kenmerken van de referentiefunctie

- Optreden als gastvrouw/gastheer en verrichten van verzorgende taken m.b.t. de maaltijdvoorziening (warme en koude maaltijden) voor patiënten/gasten van de instelling;
- afhankelijk van de situatie betreft dit de intake, het assembleren, regenereren en/of serveren van maaltijden. Broodmaaltijden worden daarbij in sommige gevallen met de zgn. broodtrolley verzorgd.

Organisatie

 • Rapporteert aan: locatiemanager of andere leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Verzamelde maaltijdgegevens en de juiste informatie over maaltijdvoorziening, diëten e.d. aan patiënten/gasten van de instelling (de zgn. intake).
 • periodiek verzorgen en verspreiden van menukeuze-formulieren;
 • geven van informatie over de maaltijdvoorziening, keuzemogelijkheden daarin e.d.;
 • verzamelen en vastleggen van individuele wensen; daarbij geven van advies m.b.t. diëten, maaltijdsamenstelling e.d.; doorgeven van de gegevens aan het bedrijfsbureau of deze zelf verwerken t.b.v. de assemblage;
 • zonodig afstemmen van opgenomen wensen, diëten e.d. met de verpleging.
Op representatieve wijze geassembleerde maaltijden en/of andere verstrekkingen overeen-komstig de individuele wensen.
 • ontvangen van maaltijdcomponenten en klaarzetten voor assemblage;
 • assembleren van complete maaltijden op borden of plateaus aan de hand van de patiënten- of gastenspecificatie; assembleren van andere verstrekkingen of het vullen van de broodtrolley;
 • plaatsen en transporteren van maaltijden en andere verstrekkingen in transport- of regenereerwagens; regenereren van maaltijden;
 • opruimen na afloop van de werkzaamheden.
Tijdig geserveerde geregenereerde of koude maaltijden.
 • regenereren van geassembleerde koude maaltijden;
 • afhankelijk van de situatie dekken van tafels en serveren van de maaltijden of serveren maaltijden aan bed (kant en klaar of vanuit een broodtrolley);
 • afruimen van tafels of ophalen van materialen na afloop van de maaltijd.
Schoongemaakte werkruimten volgens de HACCP-richtlijnen voor instellingen.
 • ontvangen, controleren en opslaan van bestelde schoonmaakartikelen;
 • schoonmaken van de eigen werkruimte (en eventueel andere werkruimten) volgens plan.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het ontvangen en tillen van bakken met voedingscomponenten; uitoefenen van (hand)kracht bij transport- en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding.
 • Hinder van lage temperaturen bij werken in (koele) geconditioneerde ruimten.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.
 • Attent zijn op bijzonderheden, beperkingen e.d. bij de opname van maaltijdwensen.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Gastvrouw/gastheer” komt overwegend voor in de gangbare instellingen, waar dit deel van de dienstverlening van de instelling is overgenomen.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Voedingsassistent

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 3.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het transporteren en het regenereren van de maaltijden en het bijhouden van een beperkte registratie, dan indeling in groep 2.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld naast de normale werkzaamheden ook de verantwoordelijkheid voor het aansturen van de dagelijkse servicewerkzaamheden (als 1e medewerker), dan indeling in groep 4.