Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Bandhulp

Kenmerken van de referentiefunctie

- Op juiste wijze (volgens specificatie van patiënten, gasten of gedetineerden) opscheppen of bijplaatsen van maaltijdcomponenten, veelal aan de portioneerband, roulerend over de diverse werkplekken;
- verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in de diverse werkruimten, conform de HACCP-richtlijnen.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Op representatieve wijze opgeschepte maaltijdcomponent(en) volgens specificatie.
 • zonodig klaarzetten van maaltijdcomponenten en materialen bij de band;
 • opscheppen of bijplaatsen van de juiste maaltijdcomponent(en) in de vereiste hoeveelheid aan de portioneerband op borden of plateaus a.d.h.v. patiënten-, gasten- of gedetineerdenspecificatie;
 • zonodig plaatsen van borden of plateaus in transportmiddelen;
 • opruimen van band en materialen na afloop van de werkzaamheden.
Schoongemaakte werkruimten volgens de HACCP-richtlijnen voor instellingen.
 • ontvangen, controleren en opslaan van bestelde schoonmaakartikelen;
 • schoonmaken van de eigen werkruimte (en eventueel andere werkruimten) volgens plan.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van bakken met voedingscomponenten; uitoefenen van (hand)kracht bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding (bij opscheppen/opzetten van maaltijdcomponenten).
 • Hinder van lage temperaturen bij werken in (koele) geconditioneerde ruimten; in aanraking komen met vuil en chemische schoonmaakmiddelen.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Bandhulp” komt overwegend voor in de gangbare (penitentiaire) instellingen, met een assemblagekeuken.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Keukenassistent
- Keukenhulp
- Portioneerhulp

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 1.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft: niet van toepassing.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld naast het portioneren ook de verantwoordelijkheid voor het assisteren bij de voedselbereiding, conform de referentiefunctie keukenassistent of aansturen van de dagelijkse werkzaamheden aan de band ( als 1e bandhulp), dan indeling in groep 2.