Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zelfstandig werkend kok (standaard assortiment)

Kenmerken van de referentiefunctie

- Bereiden en uitgeven van gerechten in het standaard assortiment;
- dagelijkse planning van te bereiden aantallen en te bestellen goederen, alsmede plaatsen van bestellingen bij vnl. vaste leveranciers.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager.
 • Geeft leiding aan: 1 à 2 hulpen. (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken
Optimale planning/organisatie m.b.t. de dagelijkse bereiding van de menucyclus.
 • adviseren van de catering manager bij het samenstellen van de menu-cyclus en de menu-onderdelen;
 • dagelijks plannen van de te bereiden aantallen, bepalen van de inkoopbehoefte, plaatsen van bestellingen aan (vnl. vaste) leveranciers;
 • ontvangen, controleren en opslaan van leveringen;
 • uitvoeren van calculaties, ook voor bijzondere aanvragen.
Tijdige en juiste hoeveelheid/aantallen bereide gerechtgedeelten, maaltijden, snacks e.d. uit een vastliggend menu.
 • plannen van de te bereiden hoeveelheden/aantallen en productietijdstippen;
 • verrichten van voorbereidende werkzaamheden, zoals wassen, snijden, mengen/roeren, koken e.d. van grondstoffen met behulp van keukenapparatuur.
Tijdig en representatief bereide/afgemaakte en voor uitgifte gerede producten.
 • uitvoeren van de bereiding c.q. afmaken van de producten, bewaken/controleren van gaarheid, smaak, kleur e.d. en eventueel uitvoeren van bijstelling/bijdosering;
 • uitgiftegereed maken van de producten;
 • bereiden en opmaken van gerechten voor bijzondere gelegenheden.
Betrouwbare en volledige (verbruiks)administratie en uitgevoerde nacalculaties.
 • bijhouden van de hoeveelheden inslag en verbruiken;
 • uitvoeren van nacalculaties t.b.v. de resultatenbewaking;
 • beheren van de voorraden grondstoffen, halffabrikaten en gerede producten.
Schoongemaakte en opgeruimde werkruimten volgens de geldende HACCP-richtlijnen.
 • schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en machines m.b.v. apparatuur en machines (eigendom van de opdrachtgever) a.d.h.v. aangegeven werkmethoden;
 • afvoeren van afval.
Goed (vaktechnisch) aangestuurde hulp(en).
 • coördineren en regelen van de werkzaamheden;
 • begeleiden van de toegevoegde hulp(en).
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen/verplaatsen van pannen (dozen met) ingrediënten, etc.
 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Hinder van warmte-uitstraling bij werken aan kooktoestellen. Werkdruk tijdens pieken in bereidings-/uitgifte-aanvraag.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar toegevoegde hulpen. Overleggen met (medewerkers van) de cliëntorganisatie.
 • Vaardig omgaan met messen, bedienen van keukenapparatuur. Dosering van ingrediënten tot zeer kleine hoeveelheden.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Zelfstandig werkend kok (standaard assortiment)” komt overwegend voor in de grotere vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Kok

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het alleen verzorgen van de bereiding van maaltijden uit een vastgesteld menu, zonder het plannen/organiseren van de werkzaamheden, conform de referentiefunctie kok (standaard assortiment), dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het bereiden van uitgebreide en speciale diners/lunches, conform de referentiefunctie zelfstandig werkend kok (uitgebreid/ speciaal assortiment), dan indeling in groep 5.