Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Kok (standaard assortiment)

Kenmerken van de referentiefunctie

- Bereiden en uitgeven van gerechten in het standaard-assortiment.

Organisatie

 • Rapporteert aan: cateringbeheerder/manager.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Bereide gerechtgedeelten, maaltijden, snacks e.d. volgens een vastgesteld menu op basis van de planning.
 • bereiden van gerechtgedeelten, snacks e.d. volgens vastgesteld menu van een beperkte omvang, vanaf grondstoffen en aangeleverde halffabrikaten;
 • verrichten van voorbereidende werkzaamheden, zoals wassen, snijden, mengen/roeren, koken e.d. met behulp van keukenapparatuur, e.e.a. vanuit de door chef toegewezen werkplek op basis van de opgegeven planning t.a.v. hoeveelheden/aantallen en productietijdstippen.
Tijdig en representatief bereide/afgemaakte en voor uitgifte gerede producten.
 • uitvoeren van de bereiding c.q. afmaken van de producten; bewaken/controleren van gaarheid, smaak, geur e.d. en eventueel uitvoeren van bijstelling/bijdosering;
 • uitgiftegereed maken van de producten.
Schoongemaakte en opgeruimde werkruimten volgens de geldende HACCP-richtlijnen.
 • schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en machines;
 • afvoeren van afval.
Betrouwbare en volledige registratie van verbruiken.
 • bijhouden van de verbruiken;
 • melden van voorraadaanvullingen aan de chef.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen/verplaatsen van pannen (dozen met) ingrediënten, etc.
 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Hinder van warmte-uitstraling bij werken aan kooktoestellen. Werkdruk tijdens pieken in bereidings-/uitgifte-aanvraag.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Te woord staan van bezoekers en medewerkers van de cliëntorganisatie.
 • Hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur. Doseren van ingrediënten tot zeer kleine hoeveelheden.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Kok (standaard assortiment)” komt overwegend voor in de grotere vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- n.v.t.

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 3.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van ondersteunende keukenwerkzaamheden, conform de referentiefunctie hulpkok, dan indeling in groep 2.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het bereiden en uitgeven van uitgebreide/speciale maaltijden óf de dagelijkse planning en organisatie m.b.t. de bereiding en uitgifte, conform de referentiefuncties kok (uitgebreid/speciaal assortiment) óf zelfstandig werkend kok, dan indeling in groep 4.