Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Chauffeur terreindienst

Kenmerken van de referentiefunctie

- Vervoeren en afleveren van bestellingen naar diverse locaties op het terrein;
- betreft het transport van vnl. vaste/vloeibare, koude of warme levensmiddelen, zo nodig in speciale isolatie-/transportverpakkingen en transport van verbruiksartikelen.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager; magazijnmeester (vaktechnisch)
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Tijdig getransporteerde bestellingen op het terrein, conform instructies.
 • vervoeren van bestellingen van magazijn en eventueel van de centrale keuken naar diverse locaties op het terrein, e.e.a. op aanwijzing van de directe vaktechnische chef;
 • laden en lossen van de bestelwagen, gebruikmakend van diverse transporthulpmiddelen.
Een goed onderhouden bestelwagen, conform de voorschriften.
 • zorgen voor tijdig periodiek onderhoud aan de bestelwagen ter waarborging van de bedrijfszekerheid;
 • signaleren van mankementen en maken van afspraken met garage voor onderhoudsbeurten;
 • uitvoeren van klein dagelijks onderhoud (kleine storingen, schoonhouden e.d.), tanken van brandstof.
Correcte assistentie van de magazijnmeester bij het ontvangen, uitpakken, opslaan en uitgeven van goederen.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • incidenteel uitvoeren van boodschappen in de nabije omgeving van het bedrijf, in opdracht van chef;
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht bij laad-/loswerkzaamheden en bij werkzaamheden in het magazijn.
 • Inspannende houding bij laden en lossen, alsmede bij in- en uitstappen in/uit bestelwagen (veel korte ritten).
 • Hinder van wisselende weersomstandigheden bij afleveringen. Aanraking met vuil en vocht bij onderhoudswerkzaamheden.
 • Kans op letsel bij verkeersongevallen op het terrein.

Kennis en ervaring

 • Besturen van bestelwagen. Hanteren van gereedschap voor kleine reparaties.
 • Opletten tijdens ritten over het bedrijfsterrein. Letten op de aflevering van juiste artikelen en op de staat van onderhoud van bestelwagen.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk-methoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Chauffeur terreindienst” komt overwegend voor in de grotere vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Transportmedewerker
- Logistiek medewerker

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 2.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het alleen intern transporteren binnen één locatie m.b.v. rolcontainers of karren*, dan indeling in groep 1.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het transporteren van bestellingen op de locatie en via openbare weg naar verschillende locaties, conform de referentiefunctie chauffeur, dan indeling in groep 3.

*Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.