Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Chauffeur

Kenmerken van de referentiefunctie

- Vervoeren en afleveren van bestellingen van en naar verschillende locaties;
- betreft het transport van vnl. vaste/vloeibare, koude of warme levensmiddelen, zo nodig in speciale isolatie-/transportverpakkingen en transport van verbruiksartikelen.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Tijdig in- en extern getransporteerde bestellingen conform instructies.
 • vervoeren van bestellingen van magazijn en eventueel van de centrale keuken naar de diverse locaties op het terrein, alsmede vervoeren van bestellingen over de openbare weg van en naar verschillende locaties, op aanwijzing van de directe chef;
 • laden en lossen van de bestelwagen, gebruikmakend van diverse transporthulpmiddelen;
 • controleren van ingeladen en afgeleverde bestellingen a.d.h.v. vrachtbrieven.
Een goed onderhouden bestelwagen, conform de voorschriften.
 • zorgen voor tijdig periodiek onderhoud aan de bestelwagen ter waarborging van de bedrijfszekerheid;
 • signaleren van mankementen en maken van afspraken met garage voor onderhoudsbeurten;
 • uitvoeren van klein dagelijks onderhoud (kleine storingen, schoonhouden e.d.), tanken van brandstof.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • assisteren bij magazijnwerkzaamheden;
 • uitvoeren van boodschappen e.d. in opdracht van directe chef;
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht bij laad-/loswerkzaamheden.
 • Inspannende houding bij laden en lossen, alsmede bij in- en uitstappen in/uit bestelwagen (veel korte ritten).
 • Hinder van wisselende weersomstandigheden bij afleveringen. Aanraking met vuil en vocht bij onderhoudswerkzaamheden.
 • Kans op letsel bij verkeersongevallen op het terrein.

Kennis en ervaring

 • Besturen van bestelwagen. Hanteren van gereedschap voor kleine reparaties.
 • Opletten tijdens ritten over het bedrijfsterrein of bij deelname aan het verkeer op de openbare weg. Letten op de aflevering van juiste artikelen en op de staat van onderhoud van bestelwagen.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk-methoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Chauffeur” komt overwegend voor in de grotere vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Transporteur

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 3.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bij-voorbeeld het alleen verzorgen van intern transport, conform de referentiefunctie chauffeur terreindienst, dan indeling in groep 2.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bij-voorbeeld het leiden van een groep collega’s aangevuld met het beheer van een magazijn*, dan indeling in groep 4.

*Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.