Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Cateringmedewerker C

Kenmerken van de referentiefunctie

- Verrichten van alle basis-cateringwerkzaamheden, zoals vermeld in de functies cateringmedewerker A en cateringmedewerker B;
- afhankelijk van de situatie, uitvoeren van één of meer van de aanvullende werkzaamheden w.o. het verstrekken van diverse dranken, warme en koude gerechten op bijzondere locaties en optreden als gastvrouw/-heer bij recepties.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Verrichte basis-cateringwerkzaamheden, zoals vermeld in de functies catering-medewerker A en cateringmedewerker B.
Op representatieve wijze geserveerde dranken en gerechten voor directieleden en/of gasten.
 • serveren van dranken en warme/koude gerechten in speciale ruimtes voor directieleden en/of gasten;
 • opnemen van bestellingen t.a.v. dranken en bijzondere wensen n.a.v. het menu;
 • uitserveren van gerechten of inzetten van borden (plate service) en inschenken van dranken (wijn e.d.);
 • maken van mastiek voorafgaand aan de bedieningswerkzaamheden; afruimen en afvoeren van gebruikt serviesgoed, bestek e.d.
Volgens afspraken verlopen recepties en andere speciale gelegenheden door het optreden als gastvrouw/-heer.
 • zorgen voor het serveren van drankjes, hapjes e.d.; daartoe begeleiden van de werkzaamheden van collega's (in de regel cateringmedewerkers B) door het geven van aanwijzingen, oplossen van zich voordoende problemen e.d.;
 • meewerken bij de uitvoerende werkzaamheden.
Goed beheerde en tijdig beschikbare voorraden in de directie-/gastenruimten.
 • beheren van voorraden, serviesgoed en dranken (w.o. wijn);
 • signaleren van noodzakelijke aanvullingen en bijbestellen bij het magazijn.
Betrouwbare en volledige registratie en verantwoording van verbruiken.
 • registreren van hoeveelheden geserveerde dranken en maaltijden; vastleggen van bestellingen;
 • verantwoorden van verbruiken aan de directe chef.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen van bladen, (stapels) borden, gevulde schotels/schalen e.d. Tillen/verplaatsen van dozen met halfproducten. Duwen van koffiewagen.
 • Lopend en staand en soms in gedwongen houding werken.
 • Soms hinder van hitte (warmte-uitstraling), dampen van frituurinstallatie en van geluid van in werking zijnde apparatuur.
 • Kans op letsel door het verbranden aan hete schotels of hete delen, door het hanteren van messen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Te woord staan en attent zijn op wensen van gasten en van medewerkers cliëntorganisatie, op de juiste instelling van apparatuur en op correct aanslaan op de kassa (bij counter-werkzaamheden).
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Cateringmedewerker C” komt overwegend voor in vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Gastvrouw/-heer

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 3.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld verrichten van alle werkzaamheden met uitzondering van de bijzondere werkzaamheden voor directie en/of gasten en optreden als gastvrouw/-heer, conform de referentiefunctie cateringmedewerker B, dan indeling in groep 2.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld, de organisatie en planning van recepties en het leidinggeven aan een groep medewerkers*, dan indeling in groep 4.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.