Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


1e Automatenoperator/-technicus

Kenmerken van de referentiefunctie

- Geven van vaktechnische leiding, in ploegendienst, aan de door de medewerkers uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het vullen en onderhouden van dranken-, snacks- en levensmiddelenautomaten, het op peil houden van werkvoorraden, het oplossen van kleine storingen en het registreren van voorraden, verbruik, geldopbrengsten e.d.;
- realiseren van de afgesproken cateringvoorzieningen via automaten in de toegewezen ploeg.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager of hoofd automatendienst.
 • Geeft leiding aan: 1 tot 5 automatenoperators. (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken
Een goed (vaktechnisch) aangestuurd team automatenoperators.
 • indelen van medewerkers, regelen van vervanging bij ziekte/calamiteiten, geven van aanwijzingen en instructies en informeren over wijzigingen in assortiment, prijzen e.d.;
 • toezien op de werkvoortgang en werkkwaliteit, oplossen van zich voordoende problemen en adviseren van de directe chef over personeelsaangelegenheden (beoordelingen, personeelsproblemen e.d.).
Goed beheerde en ongestoord werkende automaten volgens gemaakte afspraken.
 • opvangen en verhelpen van storingen, afstellen van de apparatuur, uitwisselen van onderdelen of repareren van mechanische onderdelen;
 • zo nodig oproepen van leverancier bij zeer grote problemen of versturen van onderdelen aan leveranciers voor reparatie;
 • zorgen voor de tijdige invoer van prijs-/assortimentsmutaties in automaten m.b.v. geautomatiseerde hulpmiddelen;
 • realiseren van verplaatsingen van automaten.
Betrouwbare en volledige administratie m.b.t. het automatenbeheer.
 • verzorgen van de administratie van voorraden, verbruiken, "waste", opbrengsten e.d. door het samenvoegen van de door de operators ingevulde lijsten; deze controleren, zo nodig aanvullen en doorgeven aan de centrale administratie;
 • vastleggen van storingen, bijzonderheden e.d. ten behoeve van overdracht naar de volgende ploeg en ter informatie van de leiding.
Verrichten van de werkzaamheden, zoals vermeld in de functie automatenoperator.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen van dozen, kratten e.d. met benodigdheden voor automaten.
 • Inspannende houding bij het vullen, leeghalen en repareren van automaten en het besturen van een bestelwagen.
 • Hinder van wisselende weersomstandigheden bij laden en lossen van bestelwagen.
 • Kans op letsel door verkeersongevallen op het terrein.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar medewerkers. Overleggen met (medewerkers van de) opdrachtgever.
 • Verhelpen van storingen m.b.v. handgereedschap. Bedienen van geautomatiseerde hulpmiddelen (PC). Besturen van een bestelwagen.
 • Attent zijn op de tijdige invoer van juiste prijzen en op uiterste consumptiedata van levensmiddelen.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “1e Automatenoperator/-technicus” komt overwegend voor in de grotere vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Voorman automaten

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 4.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld, het alleen uitvoeren van de werkzaamheden zonder leidinggeven*, dan indeling in groep 3.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bij-voorbeeld het volledig leidinggeven aan een substantieel grotere groep medewerkers*, dan indeling in groep 5.

*Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.