Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker algemene dienst

Kenmerken van de referentiefunctie

- Verrichten van schoonmaak-, afwas- en transportwerkzaamheden.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager of chefkok
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Schoongemaakte bedrijfsruimten volgens de geldende HACCP-richtlijnen a.d.h.v. schema’s of in opdracht van de chef.
 • soppen van (keuken)wanden, (keuken)kasten, banken, meubilair e.d.;
 • schoonmaken van keuken-/afzuigapparatuur;
 • dweilen van vloeren;
 • afvoeren van afval.
Voor hergebruik geschikt en goed geordend serviesgoed en materialen.
 • (mechanisch) afwassen van vuil serviesgoed, bestek, glaswerk, pannen en eventuele andere keukenbenodigdheden;
 • zo nodig aanvoeren van af te wassen serviesgoed e.d., verwijderen van etensresten en plaatsen in rekken; deze plaatsen op invoerbaan van de machine;
 • uitnemen van schoon serviesgoed e.d., gesorteerd wegzetten op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • zo nodig transporteren van serviesgoed e.d. naar opslagruimte.
Juist en tijdig verzorgd intern transport.
 • intern transporteren van grondstoffen, half/eindproducten van magazijn naar keukens, counter en eventueel andere ruimten m.b.v. rolcontainers of karren;
 • transporteren van serviesgoed, tafels, stoelen en andere uitrustingstukken van/naar diverse interne locaties op aanwijzing van directe chef;
 • assisteren bij het zetten van zalen.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • aanvullen van bepaalde verbruiksartikelen;
 • vullen van bakjes met eenvoudige maaltijdcomponenten;
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen van serviesgoed, glaswerk e.d.; duwen van transportkarren, tillen van tafels, stoelen en ander meubilair.
 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werk; gedwongen houding bij keuken-, afwas-, schoonmaak- en inrichtingswerkzaamheden.
 • Hinder van geluid van in werking zijnde was-/spoelmachine, van vocht en van aanraking met etensresten en van vuil. Omgaan met reinigingsmiddelen (w.o. chemicaliën).
 • Kans op letsel bij uitglijden op gladde vloeren alsmede op letsel aan vingers en ledematen door beknelling, stoten of snijden.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Medewerker algemene dienst” komt overwegend voor in vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Algemeen medewerker

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 1.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft: niet van toepassing.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het vervoeren en afleveren van bestellingen op diverse locaties op het terrein, conform de referentiefunctie chauffeur terreindienst, dan indeling in groep 2.