Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Hulpkok

Kenmerken van de referentiefunctie

- Verrichten van ondersteunende werkzaamheden in de keuken.

Organisatie

 • Rapporteert aan: chefkok; zelfstandig werkend kok (vaktechnisch)
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Bereide spijzen, maaltijdgedeelten, snacks e.d., conform aanwijzingen/instructies.
 • verrichten van bewerkingen, zoals wassen, snijden, mengen/roeren, koken e.d. van grondstoffen en/of halffabrikaten met behulp van keukenapparatuur, onder aanwijzingen van de (zelfstandig werkend) kok voor wat betreft hoeveelheden en productietijdstippen;
 • uitvoeren van de bereiding c.q. afmaken van de producten, onder toezicht en begeleiding van de (zelfstandig werkend) kok.
Tijdige en juiste voorbereiding/ondersteuning van het productieproces in de keuken.
 • verrichten van voorbereidende werkzaamheden zoals het snijden;
 • portioneren en verpakken van belegsoorten, vullen van bakjes e.d.
Schoongemaakte en opgeruimde werk- en opslagruimten volgens de geldende HACCP-richtlijnen.
 • schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en machines; in voorkomende gevallen schoonmaken van koel- en vriesruimten;
 • afvoeren van afval.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen/verplaatsen van pannen, (dozen met) ingrediënten, etc.
 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Hinder van warmte-uitstraling bij werken aan kooktoestellen.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Hulpkok” komt overwegend voor in de grotere vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Keukenhulp
- Keukenassistent

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 2.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van werk- en opslagruimte óf het voorbereiden van het gereed product als enige activiteit*, dan indeling in groep 1.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld bereiden en uitgeven van (standaard)maaltijden zonder aanwijzingen/instructies, conform de referentiefunctie kok (standaard assortiment), dan indeling in groep 3.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.