Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Cateringmedewerker B

Kenmerken van de referentiefunctie

- Verstrekken van diverse dranken, koude lunches, snacks, warme gerechten e.d. op correcte en gastvrije wijze.

Organisatie

 • Rapporteert aan: cateringbeheerder/manager
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Tijdige en op representatieve wijze verzorgde koffie/theerondes en klaargemaakte en geserveerde lunchgerechten.
 • zetten van koffie en thee m.b.v. speciale apparatuur, smeren van broodjes, klaarmaken van eenvoudige lunchgerechten;
 • serveren (op verzoek) van koffie/thee en eventueel frisdranken, koude lunches e.d. in kantoorruimten, vergaderzalen of andere afgesproken plaats;
 • zo nodig vooraf dekken van tafels en na afloop ophalen/afruimen van gebruikt servies-goed, koffiekannen e.d.
Op representatieve en juiste wijze uitgegeven maaltijden, snacks, dranken e.d. vanuit de counter.
 • inrichten van de counter met voorverpakt beleg, brood, dranken, snacks en andere maaltijdcomponenten volgens vastgesteld menu;
 • bereiden (eventueel op verzoek) van eenvoudige lunchgerechten, bakken van half-producten, zoals kroketten, inscheppen van soep e.d. en plaatsen in de counter of overhandigen aan bezoekers;
 • bijvullen van de counter en zorgen dat deze in presentabele staat blijft;
 • afrekenen met bezoekers m.b.v. kassa (afrekenen met geld, bonnen of creditcard-systeem).
Schoongemaakte en opgeruimde werkruimten volgens de geldende HACCP-richtlijnen.
 • verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de diverse werkruimten;
 • schoonmaken van counter, apparatuur, tafels e.d., afwassen van gebruikt serviesgoed, glazen, keukenhulpmiddelen e.d., handmatig of m.b.v. afwasapparatuur;
 • afvoeren van afval naar de daartoe bestemde plaatsen.
Juiste en volledige verwerking van eenvoudige administratieve gegevens.
 • verrichten van eenvoudige administratieve werkzaamheden, zoals het vastleggen van verbruiken en verkopen op lijsten, maken van tellingen e.d.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • serveren (in voorkomende gevallen) van koude lunches in gastenhoek van bedrijfs-restaurant; daartoe maken van de nodige mastiek en assisteren bij recepties, evenementen e.d. (serveren drankjes, rondgaan met hapjes, afruimen, afwassen e.d.);
 • incidenteel vullen en schoonmaken van automaten;
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen/verplaatsen van dozen met halfproducten. Duwen van koffiewagen.
 • Lopend en staand, en soms in gedwongen houding werken bij schoonmaak /opruim- en kassawerkzaamheden.
 • Hinder van hitte (warmte-uitstraling), dampen van frituurinstallatie, van geluid van in werking zijnde apparatuur en vuil.
 • Kans op letsel door hanteren van messen, verbranden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Kennis en ervaring

 • Te woord staan van bezoekers en medewerkers van de cliëntorganisatie.
 • Attent zijn op juiste instelling van apparatuur en het correct aanslaan op de kassa.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Cateringmedewerker B” komt overwegend voor in vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Medewerker kantine
- Countermedewerker B

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 2.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld verrichten van alle werkzaamheden m.u.v. uitgifte/verkoop en bereiding van eenvoudige lunchgerechten, conform de referentiefunctie cateringmedewerker A, dan indeling in groep 1.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het naast de normale cateringwerkzaamheden serveren van warme en koude gerechten in speciale ruimten voor directieleden en/of gasten en het optreden als gastvrouw/-heer, conform de referentiefunctie cateringmedewerker C, dan indeling in groep 3.