Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Automatenoperator

Kenmerken van de referentiefunctie

- Tijdig vullen en operationeel houden van de automaten voor dranken, snacks en levensmiddelen.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager of hoofd automatendienst.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Gevulde dranken-, snack-, levensmiddelen- en wisselautomaten, conform voorschriften.
 • vullen van dranken-, snacks- en levensmiddelenautomaten met kant en klare, eventueel gekoelde/geportioneerde artikelen volgens een vast patroon, rekening houdend met de personele bezetting bij de opdrachtgever (in volcontinudienst);
 • uitnemen van artikelen, die de uiterste consumptiedatum hebben overschreden en deze afvoeren naar het magazijn of keuken;
 • zo nodig leeghalen van wisselautomaten en deze vullen met wisselgeld.
Op peil gehouden eigen werkvoorraden.
 • op peil houden van de eigen werkvoorraden, daartoe bestellen van noodzakelijke aanvullingen bij magazijn of centrale keuken;
 • ophalen en laden van bestelde artikelen, zo nodig retourneren van "oude producten";
 • bevoorraden van de decentrale automateneenheden met behulp van een bestelwagen.
Onderhouden automaten en bestelwagen, conform voorschriften.
 • verrichten van dagelijks onderhoud aan automaten, zoals schoonmaken en verhelpen van eenvoudige storingen, mede a.d.h.v. opgevangen klachten;
 • waarschuwen van technische dienst van de leverancier bij grote storingen;
 • verrichten van dagelijks onderhoud aan de bestelwagen (opheffen van eenvoudige storingen, schoonhouden en tanken).
Betrouwbare en volledige registratie.
 • registreren van voorraden, verbruik e.d. en eventueel van de geldopbrengst van automaten op lijsten;
 • verantwoorden van eventuele geldopbrengsten.
Verrichte (ondersteunende) cateringwerkzaamheden in voorkomende gevallen, conform voorschriften en instructies, zoals het uitvoeren van bedieningswerkzaam­heden en keukenwerk­zaamheden, schoonmaken, doen van boodschappen e.d.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen van dozen, kratten e.d. met benodigdheden voor automaten.
 • Inspannende houding bij het vullen en leeghalen van automaten en het besturen van een bestelwagen.
 • Hinder van wisselende weersomstandigheden bij laden en lossen van bestelwagen.
 • Kans op letsel door verkeersongevallen op het terrein.

Kennis en ervaring

 • Te woord staan van medewerkers van de opdrachtgevers en van externe monteurs.
 • Verhelpen van eenvoudige storingen m.b.v. handgereedschappen. Besturen van een bestelwagen.
 • Attent zijn op uiterste consumptiedata van levensmiddelen.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Automatenoperator” komt overwegend voor in de grotere vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Medewerker automaten

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 2.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het alleen verantwoordelijk zijn voor het vullen en schoon-maken van de automaten*, dan indeling in groep 1.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het transporteren van bestellingen op de locatie en via openbare weg naar verschillende locaties, conform de referentie-functie chauffeur, dan indeling in groep 3.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.