Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Algemeen medewerker

Kenmerken van de referentiefunctie

- Op juiste wijze afwassen en ordenen van servies en/of (keuken)materialen, transportmiddelen e.d.;
- verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in de diverse werkruimten, conform de HACCP-richtlijnen.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Voor hergebruik geschikt en goed geordend serviesgoed en materialen.
 • sorteren en ontklieken van de vuile vaat;
 • inzetten van de vuile vaat in een (grote) afwasmachine;
 • toezicht houden op het afwasproces; signaleren van problemen met apparatuur en de voortgang aan leidinggevende;
 • uithalen en sorteren van de schone vaat;
 • reinigen van bepaalde materialen, zoals transportmiddelen m.b.v. hogedrukspuit.
Schoongemaakte werkruimten volgens de HACCP-richtlijnen voor instellingen.
 • ontvangen, controleren en opslaan van bestelde schoonmaakartikelen;
 • schoonmaken van diverse werkruimten volgens plan.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • elementair onderhoud aan vaatwasmachine (reinigen filters e.d.);
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van rekken serviesgoed, bestek e.d. en bij het duwen van transportwagens.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding (opzetten/afnemen van rekken).
 • Hinder van geluid van rinkelend serviesgoed en geluid van de apparatuur, van vocht, water-spetters en aanraking met vuil, etensresten en chemische schoonmaakmiddelen.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren, alsmede op letsel aan vingers en ledematen door beknelling of stoten of snijden aan gebroken glas.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Algemeen medewerker” komt overwegend voor in de gangbare (penitentiaire) instellingen.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Afwasser
- Corveeër

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 1.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft: niet van toepassing.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld naast het afwassen ook de verantwoordelijkheid voor het assisteren bij de voedselbereiding en portioneerwerkzaamheden aan de band conform de referentiefunctie keukenassistent, dan indeling in groep 2.