Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Afwasser

Kenmerken van de referentiefunctie

- Afwassen van serviesgoed, bestek, glaswerk, pannen e.d.

Organisatie

 • Rapporteert aan: catering manager of chefkok
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Voor hergebruik geschikt serviesgoed en materialen.
 • afwassen van vuil serviesgoed, bestek, glaswerk, pannen en eventuele andere keukenbenodigdheden, handmatig of m.b.v. automatisch werkende was-/spoelmachine;
 • zo nodig aanvoeren van af te wassen serviesgoed e.d., verwijderen van etensresten en plaatsen in rekken;
 • plaatsen van rekken op de invoerbaan van de machine.
Goed geordend serviesgoed en materialen.
 • uitnemen van schoon serviesgoed e.d. en sorteren en wegzetten op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • zo nodig transporteren van serviesgoed e.d. naar opslagruimten.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • schoonhouden van de werkomgeving w.o. vloeren en apparatuur;
 • assisteren bij voorbewerking van voedingsmiddelen (schoonmaken, schillen, snijden e.d.) en bij het portioneren van (onderdelen van) maaltijden;
 • deelnemen aan periodiek team- of afdelingsoverleg;
 • verrichten van overige met bovenstaande verbandhoudende werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Tillen van serviesgoed, glaswerk e.d.; duwen van transportwagens.
 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werk; gedwongen houding bij het in- en uitzetten van rekken en handmatig afwassen.
 • Hinder van geluid van de in werking zijnde was-/spoelmachine, van vocht, van aanraking met etensresten en van vuil. Omgaan met reinigingsmiddelen (w.o. chemicaliën).
 • Kans op letsel bij uitglijden op gladde vloeren, alsmede op letsel aan vingers en ledematen door beknelling, stoten of snijden.

Kennis en ervaring

 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden.

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Afwasser” komt overwegend voor in vestigingen van bedrijfscateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Algemeen medewerker
- Corveeër

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 1.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft: niet van toepassing.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld naast het afwassen ook de verantwoordelijkheid voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden in de keuken, conform de referentiefunctie hulpkok, dan indeling in groep 2.